bikef

f.ə. 1) qəmli, kədərli; 2) xəstə, naxoş

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bikef — sif. və zərf <fars. bi. . . və ər. keyf> 1. Kefsiz, bir qədər xəstə. Bikef olmaq – kefsiz olmaq, bir qədər xəstə olmaq. 2. Qəmli, kədərli, qüssəli, pərt, məyus. <Bədəl:> Yoldaşlar, daha bundan sonra məni bikef görməzsiniz. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məyus — sif. və zərf <ər.> Ümidsiz, ümidini kəsmiş, ruhdan düşmüş; naümid; qəmli, qüssəli, bikef, pərişan, pərt. Məyus adam. Məyus oturmaq. – <Nemət> yorğun və məyus bir halda evə dönüb yatdı. Ç.. Uşaq fırtıqlı burnunu çəkib, məyus… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşüftəhal — f. və ə. halı pozulmuş, bikef, həyəcanlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çağırılmaq — «Çağırmaq»dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. M. S. O.. Bəndalı təqsirini etiraf etmədiyi üçün təzə şahidlər çağırılmışdı. M. C.. ◊ Çağırılmamış qonaq – dəvətsiz olaraq bir yerə gəlmiş, yaxud arzu olunmadığı və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damaq — 1. is. 1. Ağız boşluğunun üst tərəfi. Damaq səsi dilç. – tələffüz edərkən dilin damağa toxunması nəticəsində çıxan səs. Damaq saitləri. 2. Ağız mənasında. Usta papirosu damağına salıb başladı işini. C. M.. Qüdrət iri barmaqları arasındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilgir — sif. <fars.> köhn. Ürəyisınıq, narazı, incik, dilxor, pərt. Mən bir belə mövsümdə bahar axşamı dilgir; Bir lövheyi eşq eylər idim qəlbdə təsvir. A. S.. . . Mənə giley yazan şagirdlərdən mən özüm çox artıq dərəcədə dilgirəm. C. M.. Dilgir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğşuş — sif. klas. Qarma qarışıq, hərcmərc, iğtişaşlı. Belə vilayəti dağıtsın Tarı; Ziyadə məğşuşdur Ərəs kənarı. Q. Z.. 2. Halı özündə olmayan, əhvalı pozğun; bikef, kefsiz, halsız. Yağır yağış, məğşuşdur əhvalım; Komamız sübhədək giryan olubdur. Aşıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikvücud(lu) — bax nazikbədən(li). <Budaq:> Ucaboy, nazikvücud Qarayev çox bikef idi. Ə. Vəliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəşəsiz — sif. və zərf Bikef, pərt, məyus, kefi pozulmuş. Nəşəsiz sima. – Əşrəf Əhmədin otağından çox nəşəsiz çıxdı. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pozulmuş — f. sif. 1. Üstündən xətt çəkilmiş; qaralanmış, silinmiş. Pozulmuş cümlə. – Yazısı pozulmuş kağız hisdən sapsarı saralmışdı. B. Bayramov. 2. məc. Adi qaydadan çıxmış, nizamsız hala salınmış; nizamsız, pərakəndə. Pozulmuş quş dəstəsi yenidən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.